Pengurus Pusat

I. PELINDUNG
1. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
3. Menteri Agama RI
4. Menteri Dalam Negeri RI

II. DEWAN PEMBINA
Ketua : Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Azis Wahab, M.A.
Sekretaris : Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A.

Anggota :
1. Prof.Dr. Winarno Surakhmad, M.Ed.
2. Prof. Dr. H.A.R. Tilaar
3. Prof. Dr. Annah Suhaenah Suparno
4. Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd.
5. Prof. Dr. Bedjo Suyanto, M.Pd.
6. Prof. Dr. Sutjipto
7. Dr (Hc) Popong Oce Djundjunan
8. Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si.
9. Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, M.A., Ph.D.
10. Prof. Furqon, Ph.D., M.A.
11. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.
12. Prof. Dr. Aris Munandar, M.Pd.

III. PENGURUS :
Ketua Umum : Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
Ketua I : Prof. Dr. Djaali, M.Pd.
Ketua II : Prof. Dr. Warsono, M.S.
Ketua III : Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A.
Ketua IV : Prof. Dr. Supyarma Marsidin, M.Pd.

Sekretaris Umum : Prof. Dr. Ahman, M.Pd.
Sekretaris I : Dr. Soepriyanto, M.Pd.
Sekretaris II : Dr. Tjipto Subadi, M.Si.
Sekretaris III : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

Bendahara Umum : Dra. Ari Fadiati Wirasutisna, M.Pd.
Bendahara I : Drs. Sutiono, M.M.
Bendahara II : Prof. Dr. Johar Permana, M.A.

Bidang-Bidang:
1. Bidang Akademik:
Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si. (Koordinator)
Prof. Dr. Ali Saukah, M.A. (Anggota)

2. Bidang Organisasi:
Prof. Dr. Supriyono (Koordinator)
Prof. Soenarto, M.Sc., M.A., Ph.D. (Anggota)
Dr. Ali Idrus (Anggota)

3. Bidang Pengembangan Profesi:
Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed. (Koordinator)
Prof. Dr. Khairil Ansyari (Anggota)
Dr. Tamsil, M.Pd. (Anggota)
Dr. Yunyun Yudiana, M.Pd. (Anggota)

4. Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri:
Prof. Dr. M. Zain, M.Hum. (Koordinator)
Prof. Dr. Jojo Suparjo (Anggota)

5. Bidang Humas :
Prof. Dr. Uman Suherman, AS., M.Pd. (Koordinator)
Deni Kurniawan As’ari, S.Pd., M.Pd. (Anggota)

6. Bidang Usaha :
Prof. Dr. Ganefri (Koordinator)
Dr. Eng. Agus Setiawan (Anggota)

7. Bidang LAM :
Prof.Dr. Kamil Mustofa (Koordinator)
Dr. Djoko Adi Walujo, ST., M.M., DBA (Anggota)